Zastępcza

auto chłodnia

Auto chłodnia
zastępcza

Jeśli auto chłodnia jest środkiem transportu, dzięki któremu zarabiasz, teraz nie musisz obawiać się przerwy w działalności wymuszonej przez kolizję drogową.

W przypadku, gdy sprawcą wypadku był inny uczestnik ruchu, możesz wynająć auto chłodnię jako samochód zastępczy na jego koszt.

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać samochód zastępczy na czas naprawy na koszt towarzystwa ubezpieczeniowego?

  • uszkodzony pojazd jest Twoją własnością i jest niezbędny do wykonywania codziennych obowiązków
  • zgłosiłeś szkodę do TU w ciągu 7 dni od zdarzenia i otrzymałeś numer zgłoszenia
  • pozostawiłeś uszkodzony samochód w serwisie, który ma zawartą umowę o obsłudze bezgotówkowej z ubezpieczycielem sprawcy

Posiadasz wymagane dokumenty oraz informacje:

  • prawo jazdy, dowód osobisty
  • notatkę policyjną z miejsca zdarzenia potwierdzającą odpowiedzialność sprawcy
  • dane polisy OC sprawcy (numer polisy, imię i nazwisko sprawcy, numer PESEL, adres sprawcy)
  • numer zgłoszenia szkody

Zapytaj o szczegóły: